turismePallarsSobirà

Pallars Sobirà
turismePallarsSobirà

el Pallars Sobirà

>// artesania

Entre les diverses mostres d'artesania tradicional que trobarem a les botigues, destaquen els salers de fusta, les beçulles, la terrissa, la cistelleria i l'artesania agroalimentària.

Els salers, que es fabriquen des de temps immemorials a les mateixes cases, acostumen a ser de fusta de pi i estan decorats exteriorment amb esgrafiats de motius tradicionals. S'utilitzaven tant per a ús domèstic com per part dels pastors, i servien per a poder tenir la sal a prop del foc, resguardada de l'humitat, sense que es cremés ni s'embrutés.

Les beçulles eren emprades, sobretot, pels pastors. Es tracta d'un recipient fet d'escorça de bedoll, que servia per agafar aigua d'estanys, fonts i rius i, fins i tot, per a escalfar líquids al foc.

De terrissaires n'hi havia hagut dos d'importants: un a Gerri de la Sal i l'altre a Rialp. El primer va tancar el forn definitivament després de la guerra civil i, el segon, ho feu cap a l'any 1962. Actualment a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu es poden adquirir reproduccions de les peces més tradicionals: pitxelles, plats, soperes, safates, escorredores, formatgeres...

La cistelleria també era una activitat que, poc o molt, es duia a terme a les mateixes cases quan tothom s'autoabastia del necessari per a viure. Per tant, els cistells es fabricaven amb el que en aquell moment es tenia a mà: vímet, tintolaina, avellaners... Avui es produeix cistelleria bàsicament d'avellaner: paneres, cistells per anar a l'hort o a plegar bolets...

Finalment, trobarem nombroses mostres d'artesania agroalimentària relacionada amb els làctics (formatges, iogurts), el processament de les carns (embotits, patès, pa de fetge), les plantes medicinals i aromàtiques, les fruites (melmelades, licors), etc.

 
// crèdits
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Departament de Governació i Administracions Públiques, Programa Interreg III-A Espanya-França