turismePallarsSobirà

Pallars Sobirà
turismePallarsSobirà

què puc veure? Pallars Sobirà

>// castells, despoblats i torres de guaita

El Pallars Sobirà fou habitat des de molt antic, i d'això en donen fe les restes arquitectòniques i arqueològiques repartides pel territori. Hi trobarem pobles abandonats on diverses excavacions han constatat una antiguitat de l'edat del bronze, dolmens perfectament conservats, castells medievals...

 
>// crèdits
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Departament de Governació i Administracions Públiques, Programa Interreg III-A Espanya-França