Arxiu comarcal del Pallars Sobirà

L'Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà ingressa la documentació dels organismes de la Generalitat a la comarca i fa les funcions d'Arxiu municipal de Sort i d'Arxiu del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. D'altra banda, i a partir de la signatura d'un conveni, ingressa els fons de la majoria d'ajuntaments de la comarca i d'altres institucions públiques i privades, i també de persones físiques que disposin d'un fons personal o patrimonial d'interès per a la comarca.

Disposem d’una sala polivalents per a exposicions, conferències, presentacions, etc.Museus Museus i llocs per visitar Municipi Sort

Visitar web