Ecomuseu dels pastors de la Vall d'Àssua

El Museu dels Pastors de la Vall d'Àssua, després d'una breu introducció a les característiques de la vall, dels pastors i de les ovelles, explica en profunditat les diferents tasques que han de realitzar els pastors durant el cicle anual. És intenció dels organismes impulsors del museu que aquest no esdevingui únicament una sala d'exposició d'objectes i panells informatius, sinó que s'ha de convertir en un projecte dinamitzador del poble de Llessui i de tota la Vall. Es vol convertir el centre en una mena de parc temàtic que dediqui molta atenció a recordar la forma de treballar i viure dels pastors d'anys enrera, però sense oblidar l'evolució que també han experiment darrerament i els canvis que han suposat les noves tecnologies: estris de localització via satel·lit, telefonia móbil, xolla mecanitzada, etc. Sortides continuades POBLES DE PASTORS Vols conèixer el significat de mots com croca, ubla o amorriar? Doncs vine a la visita guiada que farem pel Museu dels Pastors i els pobles de Llessui i Bernui. Ens endinsarem en el desconegut però apassionant món dels pastors.Museus Museus i llocs per visitar Municipi Sort

Visitar web