turismePallarsSobirà

Pallars Sobirà
turismePallarsSobirà

esports Pallars Sobirà

>// pesca i caça

Pesca i Caça

La columna vertebral del Pallars Sobirà és un riu, la Noguera Pallaresa, que s'alimenta dels centenars de barrancs i estanys situats a les capçaleres de les valls.

Des de temps immemorials la pesca ha estat una activitat tradicional al costat de la caça, que avui encara es practica majoritàriament en colles i pel sistema de la batuda.

www.pescapallars.com

 
// crèdits
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Departament de Governació i Administracions Públiques, Programa Interreg III-A Espanya-França