turismePallarsSobirà

Pallars Sobirà
turismePallarsSobirà

esports Pallars Sobirà

>// senderisme


logo benvinguts

El gran impuls del sederisme al Pallars Sobirà es produeix l'any 1996, quan el Consell Comarcal es decideix a apostar fort per la recuperació d'un patrimoni ancestral i molt valuós, però cada cop més deteriorat: les antigues vies de comunicació, els camins de bast que tradicionalment havien unit els llogarrets de les valls. A partir d'aquest moment s'editen guies excursionistes, es constitueix una brigada de manteniment, i cada any es van recuperant nous enllaços. El resultat és una bona xarxa de senders que permet excursions sempre diferents per tots els racons de la comarca.

 
// crédits
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Departament de Governació i Administracions Públiques, Programa Interreg III-A Espanya-França