Somriu

SomRiu s'ha creat per contribuir a promoure el Sobirà, armonitzant el territori, l'urbanisme i el turisme de les diferents valls, i aportar solucions a diverses necessitats d'aquests tres àmbits, intentant compatibilitzar l'assoliment de la màxima satisfacció dels turistes i de la població que els rep, en la línia de la sostenibilitat, la responsabilitat social i la col·laboració amb la resta d'agents d'aquests sectors.Activitats Activitat a l'aire lliure i d'aventura Municipi Sort

Visitar web