Les vostres dades personals s’incorporaran a una base de dades del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, únicament, per a la finalitat de compartir dades de les experiències sense cap fi comercial. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal i el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a consell@pallarssobira.cat

    Certificat biosfera 2021
    .

    L’Oficina de Turisme del Pallars Sobirà
    ha sigut reconeguda amb la distinció Biosphere Certified.

    Newsletter